Domácí / Magazín

FEJETON: Proč je v naší obci Sokol i TJ?

Žiji v malé obci, která nemá ani 1000 obyvatel. Přesto zde existují organizace jak Sokola, tak tělovýchovné jednoty. Při příležitosti Všesokolského sletu, který probíhá v těchto dnech v Praze, mně zajímalo, proč tomu tak je.

Historie

Jak jsem byl poučen pamětníkem, již kdysi existovaly v naší obci obě organizace. “V Sokole se sdružovali bohatší lidé, kteří mezi sebe nechtěli chudé, obyčejné dělníky. A proto jsme se my ostatní, kteří jsme nebyli v Sokole vítáni, sdružovali v TJ”, vysvětlil mi starousedlík.

“Po roce 1989, když došlo k obnovení Sokola v obci, se tam opět nahrnuli ti, kteří si o sobě myslí něco víc a povyšují se nad ostatními a proto jsme zůstali v naší tělovýchovné jednotě”, doplnil pamětník.

Současnost

O sportu v naší obci slyšíme v podstatě jen v souvislosti s místní TJ. Ta provozuje fotbalový stadion a spadají pod ní i všechny další sportovní aktivity.

O tom, že zde existuje sokolská organizace, se dozvíme pouze čas od času jejich divadelním vystoupením. Sportovní aktivity tito “sokolové” neprovozují žádné.

-rh-

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.