Osvobození Prahy 1945 - maršál Koněv; Foto: Karel Hájek / Wikimedia Commons

Osvobození Prahy 1945 - maršál Koněv; Foto: Karel Hájek / Wikimedia Commons

Historie

HISTORIE: V květnu 1945 nás osvobodila Rudá armáda, Američané pouze paběrkovali

Osvobození Československa v roce 1945 od německých okupantů bylo jednou z posledních událostí druhé světové války. Součástí byla Pražská ofenzíva vedená Rudou armádou z východní fronty, dále osvobození západních Čech americkou armádou a květnové povstání českého lidu.

Vstup Rudé armády na české území

Po osvobození Slovenska postupovali Sověti od 10. března 1945 na české území z Ostravska a od Bratislavy (zde společně s rumunskou armádou). Nejtěžší boje probíhaly v Karpatech, ve slovenských horách a u Ostravy.

Osvobození západních a jihozápadních Čech americkou armádou započalo 18. dubna 1945, kdy průzkum roty americké armády vstoupil na území předmnichovské Československé republiky. O dva dny později vnikly americké jednotky do Aše a 25. dubna dobyly Cheb.

Sověti, kteří se po tvrdých bojích probili na Ostravsko a po osvobození Brna stáli na jihu Českomoravské vysočiny, souhlasili 30. dubna s dalším postupem americké armády na osu Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice. Američané však setrvávali na svých pozicích a do Čech zahájili postup až 5. května 1945.

Pražské povstání a osvobození Prahy

5. května vypuklo Pražské povstání a povstalci žádali o pomoc. Pražská operace se měla uskutečnit útokem ze tří stran směrem na Prahu, ze severozápadu, severovýchodu a jihovýchodu. Před půlnocí 8. května byl podepsán definitivní akt kapitulace. Ráno 9. května pronikla sovětská vojska ze směru od Slaného a Veltrus do Prahy.

Do 11. května sovětské jednotky i spojenečtí vojáci československé, rumunské a polské armády čistili oblast od zbylých skrývajících se německých vojáků. Sovětská i americká vojska poté pomáhala odminovávat oblast a zůstala v Československu do listopadu 1945, kdy se obě vojska stáhla z československého území.

Zdroj: Wikipedia.org

Zpracoval Rudolf Hruboň