KOMENTÁŘ: Dláždí Merkelová cestu majetkovému odškodnění sudetských Němců?

Zahraniční

KOMENTÁŘ: Dláždí Merkelová cestu majetkovému odškodnění sudetských Němců?

Německá kancléřka Angela Merkelová svým překvapivým a skandálním prohlášením o neospravedlnitelnosti poválečného odsunu sudetských Němců sjednotila jinak rozhádanou českou politickou scénu. Její výrok odsoudili všichni.

Historie a fakta

Po válce byli přední českoslovenští politici nuceni reflektovat poválečnou atmosféru naplněnou spravedlivým odporem a nenávistí vůči Němcům a potažmo ke všemu německému. Několik dekretů prezidenta Edvarda Beneše tvořilo podklad pro jejich poválečné vysídlení. Sám byl také o nutnosti odsunu německého obyvatelstva přesvědčen. Ústavním dekretem o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské byli Němci zbaveni československého občanství a stali se tak na území Československa cizinci, následně byli vyhnáni a jejich majetek propadl konfiskaci.

Příčiny a důsledky

Odsun Němců z území Československa byl logickou a oprávněnou odpovědí na události předchozích let, kdy se německá menšina postavila většinově na podporu Hitlerovy Třetí říše. Na základě toho docházelo k útisku původního českého obyvatelstva, nejdříve hlavně v oblasti Sudet, posléze po obsazení území republiky německými vojsky v celém protektorátu. Němci dávali okázale najevo původnímu českému obyvatelstvu svou nadřazenost.

Majetkové nároky sudetských Němců

Brzy po skončení války, v roce 1950, zakládají odsunutí Němci zájmovou organizaci Sudetoněmecký landsmanšaft. Jejím hlavním cílem je revize výsledků 2. světové války, tzn. prosazení právního nároku na ztracenou domovinu a náhradu zkonfiskovaného sudetského majetku. Tento cíl byl sice formálně v roce 2015 zrušen, nicméně stále zde existuje možnost podání žalob jednotlivými sudetskými Němci a jejich potomky.

Předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt; Foto: Mef.ellingen, Wikimedia Commons

Pohled do budoucnosti a nebo změna minulosti?

Jak zdůraznili mnozí čeští politici, německá kancléřka se měla namísto opětovného pokusu o otevírání minulosti zaměřit na budoucí spolupráci našich zemí. Výroky, kterými jen jitří již zacelené rány, totiž nahrávají jen a pouze těm kruhům v Německu, které si přejí zrušení Benešových dekretů a majetkové odškodnění odsunutých Němců a jejich potomků. To ostatně potvrdil současný předseda landsmanšaftu Bernd Posselt, který tyto výroky ihned nadšeně přivítal.

-rh-

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.