Společnost

Formalismus jako mor společnosti

Pojem formalismus má více významů, nás ale bude zajímat formalismus jako kladení přílišného důrazu na formu a její upřednostňování před obsahem.

Známe to všichni. Potřebujeme něco zařídit a “protivníkem” nám je úředník, který důrazem na dodržování často nesmyslného formálního postupu nebere ohled na obsah toho, co potřebujeme. Formalismus mu slouží jako zástěrka za neochotu, nevstřícnost, línost.

Závažnější důsledky má zneužívání formalismu při situacích, které mají větší dopad do života společnosti, jako jsou vyšetřování protizákonného jednání, případné následné soudní pře apod.. Formalismus je používán jako obrana proti spravedlivému postihu, který by jinak musel přijít.

Formalismus je tak hlavně zbraní advokátů, politiků a dalších lidí působících na významných postech společnosti v zájmu ochrany jich samotných, jejich známých, rodinných příslušníků atd..

Opět jsme si toho už všichni někdy všimli. V rámci nějakého kriminálního případu se najednou objeví poukaz obhajoby na formální nedostatek žalující strany, např. odposlech byl jako důkaz pořízen v jiné kauze, žalující nebo poškozený nedodržel formální postup, kam se měl se svým upozorněním na nezákonné jednání obrátit apod..

I když je většině z nás jasné, že je tato výtka pouze formálním pokusem někoho o odvedení pozornosti od obsahu dané kauzy, přesto jsme znova a opět překvapováni tím, že i v našem státě, který se pyšní přívlastkem “právní” dojde k tomu, že ten, kdo poté o dané záležitosti rozhoduje, přistoupí na tuto nesmyslnou hru.

Takovéto situace mají velmi destruktivní účinek na právní vědomí občanů. Lidé jsou v těchto chvílích systémem (státem) jakoby přesvědčováni, že proti (nesmyslným) pravidlům je neochrání ani ty instituce, které jsou právě pro korekce špatných rozhodnutí činěných jménem systému zřízeny, tzn. nezávislé správní, vyšetřovací a soudní orgány.

Samozřejmě, každá civilizovaná společnost se musí řídit dohodnutými pravidly, zákony a předpisy, aby nedocházelo ke zmatkům a v krajním případě k anarchii, ale všechny tyto regulativy života společnosti musí lidem sloužit a nesmí působit proti možnosti uplatnění základních principů spravedlnosti, která je nutná pro pravidelnou morální očistu společnosti.

Jedinou obranou občanů proti formalismu tak zůstává všímavost společnosti vůči těm konkrétním lidem, zájmovým skupinám, politickým stranám atd., kteří se formalismem ohánějí a prezentují jej jako ochranu právě před zmatkem a chaosem, aby tak zakryli pravé důvody, proč formalismus zneužívají pro své soukromé či skupinové zájmy.

Napsáno pro Bigbloger.lidovky.cz

Rudolf Hruboň

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.