Ilustrační foto: TOP09

Ilustrační foto: TOP09

Společnost

KOMENTÁŘ: Lepšolidi se nám snaží vnucovat, jak máme žít a co si máme myslet

V poslední době se objevil v médiích nový pojem “lepšolidi” charakterizující všechny ty, kteří se snaží ostatním vnucovat svůj pohled na svět a vykládat jej za ten “jediný správný”.

Definice lepšolidí

Jak píše ve svém článku Václav Klaus ml. (viz ZDE), definice „lepšolidí“ je složitá. Sami sebe považují za vzdělané, i když realita často není tak růžová. Oni naopak lidi jiných názorů nepovažují za názorové oponenty, ale za nevzdělance, hlupáky, burany, měšťáky, nebo dokonce za komunistickou lúzu, kolaboranty, zaprodance a zrádce. Jejich pohled na všechny ostatní je arogantní a nadřazený.

Lepšolidi obtěžují ostatní

Lepšolidi se taky neustále snaží lézt do života jiných lidí a dělat nějaké kampaně, převychovávací a čím dál víc agresivní. Proti odpůrcům je podle nich potřeba použít petice, kolektivní donucovací prostředky, a když to nepůjde po dobrém – někdo se nepodrobí, bude muset být od společnosti izolován. Přesně v rámci nejlepších bolševických tradic v rámci hesla “kdo nejde s námi, jde proti nám”.

Lepšolidi se utvrzují v dokonalosti

Lepšolidi také potřebují stále sami sebe přesvědčovat o tom, jak jsou dokonalí, slušní a korektní. Jak pouze oni znají tu “pravou pravdu”, kterou jsou vyvoleni sdělovat těm ostatním a poučovat je o tom, jak mají žít a jak mají smýšlet. Rozdělují společnost na ty “správné” a “nesprávné” s tím, že se snaží o maximální izolaci, zesměšňování a dehonestaci těch “špatně smýšlejících”. Opět přesně podle starých známých pravidel bolševického boje.

Historická paměť stále existuje

Lepšolidi si ale neuvědomují jednu důležitou skutečnost, a to že historická paměť u lidí stále existuje. Spousta z nás si pamatuje, jak to u nás fungovalo před rokem 1989 a působení lepšolidí se v tomto srovnání jeví jako velmi podobné tomu, jak se tehdy snažili na společnost působit komunisté. Lepšolidi by si měli uvědomit, že stejně jako tehdy komunisté čelili nakonec ignoranci ze strany většinové společnosti, která byla předpokladem pro změnu režimu, tak dnešní lepšolidi skončí stejně – na okraji zájmu společnosti.

-rh-