Společnost

KOMENTÁŘ: Neziskové organizace stále více zasahují do politiky

Neziskové organizace jsou důležitou součástí společnosti. Měly by pomáhat všude tam, kde tržní systém i stát selhávají. V poslední době mají ale tyto organizace čím dále tím větší snahu o zasahování do politických záležitostí.

Domácím příkladem budiž obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Jako jedna z největších neziskových organizací u nás obdržela na dotacích ze státního rozpočtu za dobu své existence již stamilióny korun. Pokud by to bylo na pomoc potřebným, bylo by to v pořádku.

Bohužel, v posledních letech mají představitelé této organizace čím dále tím větší ambice se nejen vyjadřovat, ale také ovlivňovat politické dění a to nejen u nás, ale také v zahraničí, viz např. štvavá kampaň proti Rusku zde. To již s pomocí potřebným, na kterou dostává organizace peníze z daní nás všech, nemá nic společného.

Podobně je to u celosvětově působící organizace Lékaři bez hranic. Její pomoc obětem různých konfliktů a katastrof určitě většina lidí podpoří. V poslední době se ale tato organizace zařadila mezi často pochybné spolky, které napomáhají ilegální migraci do Evropy, hlavně z Afriky tím, že imigranty převážejí na svých lodích do evropských přístavů.

V obou případech by mělo dojít k většímu prověření toho, na co jsou často veřejné prostředky poskytované takovýmto organizacím skutečně používány a v čí prospěch vlastně působí.

-rh-

One Comment

  1. Důkladně prověřit zda peníze jsou použity pouze pro charitativní činnosti.Pokud ne vyvodit důsleky jak perzonálně tak případně zrušením těchto podvratných organizací.Zvážit i trestní odpovědnost.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.