Zahraniční

Policejní násilí je v USA na vzestupu

Za jediný den jsme se dnes z médií dozvěděli o 2 případech, kdy jsou američtí policisté podezřelí ze zabití nevinných občanů…

Není to tak dávno, co se Spojené státy americké potýkaly s extrémně vysokou kriminalitou. Zejména velké městské aglomerace, jako např. New York, byly doslova rájem zločinu. Ekonomické problémy a rasové napětí se staly živnou půdou pro růst kriminality, který dosahoval vrcholu od 70. let do začátku 90. let minulého století.

Americké úřady reagovaly na neudržitelnou situaci posílením pravomocí policejních sborů a zlepšením jejich materiálního a personálního vybavení. Respekt si policisté u občanů začali zjednávat postupně se stále zvyšující se brutalitou.

Zpočátku za souhlasu většinové společnosti, která se však v minulých letech začíná probouzet ze snu o spravedlivé policii. Situace se dostala z jednoho extrému do druhého. Policisté, zčásti podpoření svými většinou neobjektivními veliteli, kteří se je snaží krýt, postupně získali pocit nedotknutelnosti a práva použít střelnou zbraň téměř v jakékoliv situaci.

Jen za loňský rok bylo zabito policisty v USA více než 1000 lidí, když toto smutné číslo obětí policejní zvůle bylo překročeno již v listopadu, jak napsal ve svém článku britský list The Guardian. Tato čísla spolu s čím dále tím častěji se opakujícími se zprávami o hromadné střelbě různých šílenců svědčí o tom, že americká společnost je nemocná násilím.

Svým způsobem není divu, když politika násilí je základním způsobem jednání USA jako státu, a to nejen interně, ale také navenek ve formě agresivní zahraniční politiky. Lze jen doufat, že americká společnost ještě neztratila pud sebezáchovy a přes odpor konzervativních částí společnosti si postupně dokáže prosadit nejen omezení velmi liberálního přístupu ke střelným zbraním, ale také stanovení jasných pravidel, za jakých mohou tyto zbraně používat vůči občanům policejní sbory.

Napsáno pro Bigbloger.lidovky.cz

Rudolf Hruboň

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.