Společnost

KOMENTÁŘ: Politické elity nenávidí sociální sítě

Vznik a ohromný rozmach sociálních sítí je fenomén posledních let. Velký přínos znamenal hlavně pro běžné uživatele na celém světě, naopak pro politické (a propojené ekonomické) elity znamenají sociální sítě stále větší ohrožení.

Do vzniku sociálních sítí jako prostředku pro volnou komunikaci mezi spoustou lidí navzájem byly informace zprostředkovávány hlavně médii, která více či méně mohla ovlivňovat jaké (a jak) informace budou lidem prezentovány.

Politické elity takto měly možnost buďto přímo (diktátorské režimy) či nepřímo (demokracie západního typu přes tzv. nezávislá média) řídit informování obyvatelstva a prostřednictvím toho ovlivňovat veřejné mínění ve svůj prospěch.

To se však s příchodem sociálních sítí jako skutečně svobodných informačních dálnic zcela změnilo. Politici ztrácejí kontrolu nad tokem informací a ovlivňování veřejného mínění lidí je pro ně stále těžší.

Mnohým nezbylo nic jiného, než se přizpůsobit a pokoušet se působit na potenciální voliče také prostřednictvím těchto sítí. Druhým dechem však využijí každou příležitost pro pokusy o jejich omezení a regulaci.

-rh-

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.