Domácí

Upálení Jana Husa aneb církev se za více než 600 let nezměnila

V těchto dnech uplyne 603 let od upálení mistra Jana Husa. Hus ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Kritizoval církev za odklon od původních zásad. Otevřeně mluvil o morálně pochybném jednání, například vymáhání poplatků za obřady nebo obchodování s tzv. odpustky, odpuštěním trestu za hříchy.

Zrada katolické církve

Katolická církev ho označila za kacíře a exkomunikovala jej. Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil, kde byl odsouzen jako kacíř, a následně byl vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. Jeho smrt vedla posléze v českých zemích k zásadní husitské revoluci.

V roce 1999 sice prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje smrti Jana Husa i následných obětí a rozdělení v českém národě a vyzval k usmíření a historickému hodnocení jeho osobnosti bez předsudků. Přes obecně rozšířené mínění však Jana Husa explicitně za reformátora církve neprohlásil.

Poselství Jana Husa je aktuální dodnes

Toto smutné výročí nabízí srovnání se situací, ve které se římskokatlická církev po více než 600 letech. Hus obecně poukazoval na rozpor mezi učením církve, která mimo jiné hlásá a vybízí věřící ke skromnosti, a její skutečnou činností, kdy se sama utápí a stará hlavně o rozmnožování hmotných statků.

Je velmi (ne)překvapivé, že ani po několika stoletích se na aktuálnosti této kritiky chování církve nezměnilo vůbec nic. Naše česká katolická církev je toho typickým důkazem. Většina zpráv a informací, které se o církvi dozvídáme, se týkají jejich majetkových nároků vůči českému státu, obcím i soukromým osobám a na druhé straně pokryteckých mediálně zajímavých výstupů, jako jsou např. právě končící “Dny dobré vůle” na Velehradě.

O pomoci potřebným lidem a obecně charitativní činnosti, což by měla být hlavní náplň činnosti církví obecně, se toho bohužel dozvídáme velmi málo. A nebude to tím, že by o tom nechtěla poskytovat informace média, ale bohužel je to tím, že prostě není téměř o čem psát.

Naděje na změnu?

Bohužel je evidentní, že katolická církev je natolik konzervativně uzavřená organizace, že se ani po 600 letech nedokázala zreformovat v oblasti základních oblastí svého působení a vztahů s občanskou veřejností. Jenže za těchto 600 let se naštěstí zásadně změnily okolnosti, ve kterých církev působí.

Ze situace, kdy byla celá společnost podřízena učení církve, ve společnost svobodných občanů, kteří se mohou rozhodnout čemu (resp. komu) budou věřit a čemu (komu) ne. Za této situace je potřeba, aby naše svobodná občanská společnost důsledně nedávala důvěru těm církví zlobbovaným politikům a politickým stranám, kteří ve své činnosti preferují hmotné zájmy církve před potřebami občanů této země.

-rh-

5 komentářů

  1. Je mi na zvracení. Církev upálila člověka za pravdu. On poukázal na to, co dělá církev špatně, smilstvo, majetkový prospěch, život v hříchu, kupčení s odpustky a další a další zvěrstva vyvolených. dodnes, k dnešnímu dni, se nikdo z těchto dobytků nezměnil, neudělal nic proti tomu, co jim Hus řekl nahlas. A je mi na zvracení z toho, jak tato svinská církev vystupuje veřejně v televizích, médiích, na placech plných zdrogovaných vymýtačů mozků, pedofilů a náboženských fanatiků a uctívají mistra Jana Husa za jeho mučednickou smrt dnes, 6.7.2016!!!!!!!. Vy jste vrazi!!! A z toho, co vám oběť řekla jste neučinili nic, aby jste světu ukázali, že to, proč byl upálen nebyla pravda a nebo jste se poučili. Naopak. To co jste předvedli na celém světě i v naší zemi je na zblití. Jste hnuj. Náboženství a církve jsou to nejhorší co potkalo tento svět a nedovedu pochopit vymyté mozky, které věří církvi, věří pedofilům, kteří jim klátí jejich děti a ženy a pak se jim dívají do očí, protože si koupili odpustky nebo otčenáš a jsou bez hříchu. Toto nemůže dělat normální člověk, jen zrůda. Ten kdo uznává jedinné slovo mistra Jana Husa jako správné musí dnes reagovat zvracením na vše, co předvádějí tyto osoby, kterým se říká zástupci boha, ve jménu boha vraždí, ve jménu boha kradou, ve jménu boha podvádí, smilní, hýří pedofilí, chlastem a ti si dnes hrají v této společnosti na co??? Začal jsem stejně a končím stejně, Je mi na zvracení.

  2. Juraj Kočalka says:

    Souhlasím co je napsáno a já ještě k tomu dodávám, že jsou to obchodníci ze strachem ze smrti.Jsou to handlíři se smrtí a využívají chudáky, kteří si nevědí vysvětlit co se děje kolem nás jak vše funguje a všechny monoteistické církve ( judaismus,křesťandtví,muslimské)těží ze strachu ze smrti.Římskokatolická církev zákazem pojmout ženu za manželku, aby nedošlo k dělení majetku, dosáhla největšího mamonu na zemi a to, že je největším vlastníkem půdy.Jim nejde o lidi, až na pár jedinců, kteří doopravdy věří těm výmyslům co si stvořili k oblbování stáda, ale o mamon a ovládání stáda-mas lidí a s toho plynoucích peněz pro jejich obžerství a chlast, vše pokud možno zadarmo.Když si další nový bůh v 5.století n.l., jako přes kopírák v 5 století n.l. vymyslel další zjevení a hlas “z hůry”začly křesťanské organizovat – křižácké výpravy z dnešního území Francie-ve jménu boha – s mečem v ruce a jali se vyvraždit v 7. století n.l. nasledníky proroka až do města Jeruzaléma.V dobových kronikách se píše křesťané se brodili po kolená v krvi povražděných mohamedánů-muslimů.Mám v rodině faráře-bratrance. Na základce byl tupec a teď je na Slovensku farářem, žádá lidi o práci nic jim neplatí, staví domy a kostely a vydělává, kdy začnou podvodníci platit řádně daně jak občan?

  3. Vojtěch Janoušek says:

    Článek obsahuje několik závažných nedostatků. 1. Zikmund zaručil Husovy ochranu pouze na cestu na koncil. Nic více nic méně. 2. Tu co dělal Jan Hus v souvislosti s káráním některých zlořádů v církvi dělali také někteří katoličtí kněží. Nebyl to jen Hus. 3. Nauka Jana Husa byla heretická. Nemá cenu dopodrobna vyjmenovávat vše. Jen jeho nejnebezpečnější vec, je že hlásal, že kdo je ve smrtelném hříchu, koná svůj úřad nehodne a nemá jej vykonávat. Ale problém je s tím, že nikdo není bez hříchu, což je dost anarchistický názor. A velmi nebezpečný. Cirkev jej neupalila za ,,pravdu”. Byla to loutka ve hře mocných. 4. Také tvrzení, že se církev nezměnila pravdivé. Změnila se velmi. 5. Co se týká reakci pod článkem, tak ty také obsahují faktické chyby. Viz tvrzení o křižáckých výpravách. Proste jedná velká historická neznalost.

  4. Souhlasím s Vojtěchem Janouškem. Nejprve si něco nastudujte ke kostnickému koncilu, papežskému schizmatu, husitským válkám, ve kterých bojovali vražední žoldáci, jako například Jan Žižka a jemu podobní. Hlavně si ale prosím alespoň zhruba přečtěte něco o katolické církvi a Bibli z nějakých seriozních publikací. Pak teprve můžete začít kritizovat, urážet a házet špínu.

  5. Mně úplně stačí chování katolické církve dnes.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.