Domácí

KOMENTÁŘ: V České televizi panuje atmosféra arogance

Poslední události kolem výroků Jaromíra Bosáka, sportovního komentátora České televize, odhalily hlubší problém. Česká televize je totiž plná lidí, kteří se cítí být nadřazeni ostatním a osobují si právo nás poučovat o tom, jaká je ta “správná” pravda a jak máme žít. A to za naše peníze a bez našeho práva na to, jak (ne)hospodárně je s těmito penězi nakládáno.

Veřejnoprávní média jako novinářská elita?

Ve standardních západních demokraciích bývají veřejnoprávní média brána jako příklad a vzor objektivního a nezaujatého informování veřejnosti v kontrastu se soukromými médii, která už ze své podstaty podléhají zájmům svých vlastníků.

U nás bohužel došlo za dobu od roku 1989 k neustálému zhoršování jejich práce. Namísto novinářů, kteří skutečně chtěli po době komunistické cenzury začít objektivně informovat, se dostala na pozice v České televizi a Českém rozhlase skupina lidí, kteří chtějí hlavně publikovat své vlastní názory a prezentovat je jako objektivní pravdu.

Sluníčkáři a spol.

Na významné posty se v obou institucích dostali zastánci myšlenkového směru zvaného “sluníčkáři”, tzn. příznivci naivně pozitivního posuzování tak závažných problémů, jakými jsou např. ilegální migrace apod..

Tito lidé čerpající z intelektuálského pohledu na svět odtrženého od reality, který prezentoval Václav Havel, si vůbec neuvědomují, že svět se za téměř 30 let změnil a že v současné době čelíme naprosto jiným výzvám, než tomu bylo v 90. letech minulého století.

Další skupinou lidí, kteří získávají vliv v ČT a ČRo, jsou zastánci jednoznačně pravicových politických názorů blízkých např. straně TOP09, kteří slepě razí politiku nesnášenlivosti k jiným názorům a nepřátelství vůči jiným zemím, než jsou tzv. standardní západní demokracie.

Problematické hospodaření

Zejména Česká televize, která hospodaří s největším balíkem peněz od koncesionářů (až 7 miliard korun ročně), se vehementně brání jakékoliv transparentní kontrole hospodaření. Zpovídá se pouze ze zákona Radě České televize, což je “spolek přátel vedení ČT”, který výroční zprávy o hospodaření pouze slepě a bez větší kontroly vždy odsouhlasí a předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu, která tyto zprávy opětovně bez hlubší analýzy schválí.

Jiné, nezávislé kontrole se ČT vehementně brání. Není divu, když na “vemeno” zdrojů ČT je napojena spousta umělců a dalších zájmových skupin, které mají zájem pouze na tom, aby veřejně nebylo financování různých projektů a grantů, které ČT poskytuje na výrobu filmů a jiných děl, známo.

Ukázalo by se totiž, k jakým nehospodárnostem v činnosti veřejnoprávních médií pravděpodobně dochází. Je to evidentní z jednoduchého porovnání s produkcí soukromých televizí a rádií, která za řádově několikanásobně nižší částky vyrábějí srovnatelná množství pořadů.

-rh-

2 komentáře

  1. Petr Svoboda says:

    Pitomost.Pitomost.

  2. Děkujeme za argumentačně bohatý názor.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.