Zahraniční

Maďarsko obvinilo Ukrajinu z potlačování práv národnostních menšin

“Ukrajina podniká bezprecedentně nenávistné a promyšlené kroky proti národnostním menšinám a ukrajinský prezident a parlament jim postupně odnímají již získaná práva”, prohlásil ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó na webových stránkách maďarské vlády (odkaz viz ZDE).

Zákon o školství

“Prvním útokem na menšinová práva byl zákon o školství, v němž Ukrajina významně omezila práva národnostních menšin na vzdělání v jejich mateřském jazyce a navzdory mezinárodnímu tlaku nadále odmítá zahájit jednání o této otázce se zástupci menšin” , připomněl ministr.

Jazykový zákon

Dalším útokem jsou návrhy na změnu jazykového zákona. Jako příklad uvedl skutečnost, že v současné době lze používat menšinové jazyky, pokud je poměr řečníků z etnických jazyků v komunitě 10%, ale tato nižší hranice by se zvýšila na 33%, což by dramaticky omezilo práva národnostních menšin.

Dvojí občanství

Podle ministra je “třetím útokem” skutečnost, že ukrajinský prezident požádal Parlament, aby urychlil přijetí právních předpisů o sankcionování dvojí státní příslušnosti. “I když se Ukrajina snaží co nejdříve vstoupit do NATO, chce prosadit, že pokud je někdo občanem i jiného členského státu NATO, měl by být zbaven svého ukrajinského občanství, protože se tvrdí, že dvojí státní občanství představuje riziko pro národní bezpečnost”, řekl ministr Szijjártó.

Vojenská politika

Ministr hovořil také o tom, že zatímco Ukrajina bojuje na východě kvůli zachování své územní celistvosti, přemístila 800-1000 vojáků do západní části země, kde má hranice se třemi členskými státy NATO, které nepředstavují pro Ukrajinu bezpečnostní riziko.

Vstup do NATO

Zdůraznil dále, že Maďarsko je pod významným mezinárodním tlakem, aby zrušilo své veto na další jednání mezi NATO a Ukrajinou. Maďarsko považuje tento mezinárodní tlak za nespravedlivý vzhledem k tomu, že Ukrajina je zodpovědná za vzniklou situaci. “Maďarsko bude nadále vetovat přistoupení Ukrajiny k NATO, dokud nebudou obnovena na Ukrajině práva, která byla dříve poskytnuta národnostním menšinám,” uzavřel ministr.

-rh-