Společnost

KOMENTÁŘ: Mor zvaný sankce

Sankce se staly bohužel v posledních letech běžnou součástí vztahů mezi jednotlivými státy světa. Jako bychom podlehli touze někoho jiného vychovávat či trestat za to, že jedná jinak než my.

Bez náznaku tolerance a poskytnutí takové míry svobody jinému státu, jako zcela samozřejmě vyžadujeme pro naši vlastní zemi… Záminka se vždy najde, tu jiné pojetí lidských práv, jinde zase činy, které nechápeme a proto se jich rovnou bojíme.

V emočním rozpoložení vzteku, že někdo si dovoluje jednat jinak než my, si ani neuvědomujeme, že jako každá záležitost na tomto světě i sankce mají dvě strany a že jejich zavedením nepotrestáme jen toho, vůči komu sankce zavádíme, ale že se nám tento “trest” vrátí většinou jako bumerang v podobě protisankcí…

Úplně zapomínáme na to, že všechny státy na světě jsou si rovny. Jak je potom možné, že některé z nich si uzurpují “právo” na to vystupovat proti jiným státům, které je nijak neohrožují? Není to náhodou porušení tohoto základního principu mírového soužití mezi národy?

Sankce jsou přímo extraktem těch nejhorších lidských vlastností:

1.) Arogance, tzn. pocitu nadřazenosti vlastního národa nad jiným národem a z toho pramenícího “práva” jinému státu něco vnucovat

2.) Závisti, kdy závidíme jinému národu, že rozhoduje o svém bytí svobodně a proto jej chceme sankcemi donutit, aby tuto svou svobodu omezil v našem zájmu

3.) Přesvědčení o vlastní neomylnosti, kdy nejsme schopni přijmout fakt, že odlišný způsob života a uspořádání věcí veřejných v jiných státech může být pro občany tohoto státu ten nejlepší možný

Rostoucí zavádění nejrůznějších sankcí ve světě je morem moderní lidské společnosti, který společenství národů začíná sžírat jako rakovina a jejich zavádění poškozuje zejména atmosféru mezinárodních vztahů ve světě a soužití mezi národy.

-rh-

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.