Koláž: 1918-1938.cz

Koláž: 1918-1938.cz

Domácí

OSTUDA: Německý nacista Konrad Henlein je stále čestným občanem Liberce

Na překvapivou skutečnost upozornil web hnutí První republika (viz ZDE). Přední německý nacista Konrad Henlein, který měl na začátku 2. světové války velký podíl na postoupení pohraničních území Československa nacistickému Německu, je stále čestným občanem města Liberce (viz ZDE).

Město Liberec nereaguje

Představitelé hnutí První republika oslovili přímo město Liberec skrze tiskovou mluvčí. Marně. Město to nehodlá řešit a nemá s tímto člověkem jakožto čestným občanem žádný morální problém. Jelikož hnutí nemá zástupce na magistrátu, sepsalo petici, ke které se město bude muset vyjádřit a na základě které bude postupovat dál.

Zdroj: Oficiální webové stránky statutárního města Liberec

Petice

„ZA ODEJMUTÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MĚSTA LIBERCE UDĚLENÉHO OSOBĚ KONRADA HENLEINA ZA ROZBITÍ ČESKOSLOVENSKA A PŘIPOJENÍ JEHO POHRANIČÍ K NĚMECKU.“

PETICE PODLE § 1 ZÁKONA Č. 85/1990 SB., O PRÁVU PETIČNÍM
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo odejmuto ČESTNÉ OBČANSTVÍ města Liberce udělené osobě německého válečného zločince Konrada Henleina, který byl takto oceněn za sjednocení sudetských Němců a jejich přičlenění k Velkoněmecké Říši – jak uvádí město Liberec.

ZDŮVODNĚNÍ:
Je ostudou města Liberce a stejně tak ostudou celé České republiky, že jsou, ne, že jsme schopni takto adorovat německé válečné zločince. Tento člověk před samotným záborem našeho pohraničí, v rámci MNICHOVSKÉ ZRADY, organizoval teroristické útoky vůči ČESKÉMU obyvatelstvu, kdy docházelo k fanatickému napadání a vraždění našich lidí. Byl také důstojníkem SS a šéf civilní správy okupačních vojsk. Zasazoval se o vyhlazení ČESKÉHO NÁRODA, jakožto podřadné rasy. V dokumentech Mezinárodního trestního tribunálu v Norimberku, který se konal po válce, je Henlein otevřeně označován za válečného zločince. POMOZTE NÁM ZJEDNAT NÁPRAVU A DONUTIT RADNÍ MĚSTA LIBERCE TOHOTO ZLOČINCE ODSTRANIT.

Petici je možno podepsat na petičním stánku a nebo i korespondečně zasláním petičního archu s podpisy (viz ZDE).

Kdo byl Konrad Henlein

V říjnu roku 1933 založil politické hnutí Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), které se později (1935) přeměnilo na Sudetendeutsche Partei (SdP). Postupně získal podporu nacistického vedení v Německu a díky kontaktům na západní politické kruhy dosáhl mezinárodní diskuse nad sudetoněmeckou otázkou. Tuto otázku ovšem sám vyhrotil, a to neustálým stupňováním svých požadavků. Otevřeným stoupencem Hitlera se stal až v roce 1937, kdy Konrad Henlein přestoupil k nacionálním socialistům. Adolf Hitler jmenoval Henleina Gruppenführerem (později Obergruppenführerem) SS, župním vedoucím NSDAP a poslancem říšského sněmu.

Henlein a jeho Sudetoněmecká strana organizovali v roce 1938 stupňující se provokace proti Československé republice s cílem odtržení území s převažujícím německým obyvatelstvem (tzv. Sudety) od republiky a připojení k nacistické třetí říši. Tato politika postupně vedla až k Mnichovské dohodě, kdy bylo Československo donuceno zradou západních spojenců Sudety Německu předat. Po 15. březnu 1939, kdy byl zbytek Čech a Moravy obsazen německými vojsky, byl Henlein jmenován Hitlerem šéfem civilní správy německých okupačních vojsk a 1. září stanul v čele Sudetské župy jako říšský místodržící. Tuto funkci zastával až do konce války. 10. května 1945 spáchal již jako vězněný válečný zločinec sebevraždu.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň