Společnost

KOMENTÁŘ: Předsudky v nás…

Předsudky patří k lidstvu od nepaměti. Přestože jsme jako lidé prošli dlouhým evolučním vývojem, i ve vyspělých společnostech se předsudky stále vyskytují. Jaké jsou příčiny?

Předsudek je zakořeněný úsudek či názor, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či předpokladu. Obvykle vychází z neoprávněného zobecnění nebo jiného zjednodušení zkušenosti. Tolik definice. Z jakých kořenů předsudky v nás stále vyrůstají a přežívají?

Předsudky jsou předně pro lidi pohodlné. Člověk je tvor líný a v každém svém chování hledá vždy nejsnadnější cestu, jak dosáhnout cíle. Je mnohem pohodlnější uvěřit něčemu, co je nám předloženo k uvěření, než abychom o tom přemýšleli…

Předsudky nám umožňují usnadnit si život skrze zjednodušené vnímání reality. Proč zkoumat složitost světa a jeho vztahů, když se nám nabízí jednoduché a snadno pochopitelné vysvětlení toho, co se kolem nás děje?

Předsudky pro nás znamenají jistotu v dnešním turbuletním světě. Vždyť proč stále pochybovat, když je zde jistota “pravdy předložené na zlatém tácu”? Když budeme věřit tomu, co je nám předkládáno, máme jistotu, že se nemýlíme, a nebo snad ne?

Dalším spojencem předsudků je strach. Bojíme se, že kdybychom zjistili, že jsme se mýlili, ztratíme tím jednu z mála jistot, kterou jsme měli. Jistotu, že věříme v to “pravé”, že jdeme tím “správným” směrem. Co by nám pak místo této jistoty zbylo? Věčné pochybování?

Přes všechny uvedené “výhody” předsudků jsem přesvědčen, že se vyplatí pochybovat o světě kolem nás… Že se vyplatí používat dar, který jsme od přírody dostali do vínku, a to je lidský rozum. Že je pro osobní rozvoj každého z nás přínosné kriticky hodnotit, co nám kdo sděluje a nepodléhat lákadlu pohodlných předsudků…

Napsáno pro Bigbloger.lidovky.cz

Rudolf Hruboň

KOMENTÁŘE