Ilustrační foto: Rumczeis / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Rumczeis / Wikimedia Commons

Domácí

SPRAVEDLNOST: Česká televize prohrála soud. Lhala ohledně poskytnutí informací

Česká televize odmítla sdělit informaci, kolik v roce 2017 stála výroba pořadů Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce. Šlo o celkové částky, ne dotaz na mzdy či honoráře. Jako důvod uvedla údajné obchodní tajemství. Uvádí se to v článku právníka Zdeňka Koudelky na serveru Parlamentní listy (viz ZDE).

Zneužívání institutu obchodního tajemství

Obchodní tajemství je zneužíváno osobami napojenými na veřejné peníze, aby se zamezilo přístupu veřejnosti k informacím o nakládání s veřejnými prostředky. Vytváření televizních pořadů Českou televizí je plnění jejího poslání, při kterém jsou utráceny nuceně vybírané televizní poplatky. Není důvod, aby se odlišně postupovalo při poskytování informací u televize a jiných osob užívajících veřejné prostředky. Pokud by televize žádala o informaci, kolik stála oprava státního hradu, je nepředstavitelné, že by informace byla tajná. A když ano, televize by to kritizovala. Jiným káže vodu, ale sama pije víno.

Česká televize odmítala poskytnout informace

Proti odmítnutí žádosti o informaci podal Zdeněk Koudelka v březnu 2018 odvolání generálnímu řediteli televize. Do dneška o odvolání nebylo rozhodnuto, rok a půl České televizi nestačí. Stačilo to však Městskému soudu v Praze, který rozsudkem z 25. 10. 2019, 14A 36/2019-35, uznal, že Česká televize je nečinná a odsoudil ji k tomu, že musí o odvolání rozhodnout. V soudním řízení televize lživě tvrdila, že informaci již údajně poskytla a poslala mailovou poštou. Kudelka ale nic nedostal. S televizí vždy komunikoval prostřednictvím datové schránky, ne mailem. Povinností televize je doručovat podle správního řádu do datové schránky a případně poštou. Česká televize ani jinak nebyla schopna doložit soudu (např. kopií mailu), že informaci měla poskytnout.

Rudolf Hruboň