Zahraniční

Ukrajinci masivně odcházejí ze země, ztrácejí víru ve změny k lepšímu

Fronty na víza, fronty na hranicích. Ukrajinci odcházejí. Pracovat, podnikat, studovat. A mnoho z nich navždy. Odjíždějí pracující, studenti, podnikatelé, vědci. Odjíždějí ženy, aby se v cizině vdaly za cizince.

Dokonce i statistické údaje, které jsou veřejně dostupné, umožňují pochopit dramatické množství pracovní migrace z Ukrajiny. Pouze v sousedním Polsku vydali již více než 800 tisíc pracovních víz, další 300 tisíc vydala Itálie. 60 tisíc ukrajinských studentů v minulém roce odjelo studovat na polských univerzitách a 25 tisíc do Německa.

Přidáme-li statistiku z jiných zemí, před očima se objeví vážná realita: Ukrajinci masivně opouští zemi, když ztratili víru ve změnu k lepšímu. Vyprazdňují se vesnice v mnoha oblastech Ukrajiny, spousta bytů ve městech je prázdných. V letošním roce se odhaduje, že v letních měsících odjede do zahraničí až pět milionů lidí, což je více než polovina (!) pracovního potenciálu v zemi.

Všechna z nich bude pracovat na ekonomiku jiných zemí, když se k nim Ukrajina zachovala jako macecha. Podstatná část z migrujících pracovníků se už nikdy domů nevrátí, pouze na Velikonoce nebo Vánoce na návštěvu k příbuzným.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že až 65% Ukrajinců ve věku 14-35 let chce odejít do zahraničí dočasně nebo trvale. Hledají tam lepší život…

-rh-

KOMENTÁŘE