Zahraniční

USA porušily vypovězením ruských diplomatů Chartu OSN

Vypovězením 12 ruských diplomatů akreditovaných u OSN porušily Spojené státy článek 105 Charty OSN, který říká:

1. Organizace spojených národů požívá na území každého svého
člena takových výsad a imunit, jaké jsou nutné k uskutečňování
jejích cílů.
2. Zástupci členů Organizace spojených národů a úředníci
Organizace požívají rovněž takových výsad a imunit, jaké jsou nutné k nezávislému výkonu jejich funkcí, které souvisí s činností Organizace.

Přijetím Charty OSN se USA zavázaly, že vytvoří podmínky pro práci diplomatů jednotlivých členů OSN a že nebudou zneužívat toho, že hostí na svém území sídlo této organizace.

Zdroj: Charta OSN

-rh-

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.