Fakta

VIDEO: Kapitulace nacistického Německa v květnu 1945

Finální akt o bezpodmínečné kapitulaci fašistického Německa a jeho ozbrojených sil byl podepsán před 75 lety, 8. května 1945 v 23:01 na předměstí Berlína – Karlshorstu. V Moskvě již byl 9. květen, takže se Den vítězství v Rusku a Evropě slaví s rozdílem jednoho dne.

„My níže podepsaní, jednáme jménem německého nejvyššího velení, dáváme souhlas k bezpodmínečné kapitulaci všech našich ozbrojených sil na souši, na moři a ve vzduchu a také všech jednotek, které nyní jsou pod německým velením, – nejvyššímu velení Rudé Armády a zároveň vrchnímu velení spojeneckých expedičních sil, je uvedeno v dokumentu. Dokument byl vypracován ve třech jazycích: ruském, německém a anglickém. Byl podepsán zástupci všech spojeneckých sil. Této variantě dokumentu se říká „definitivní“. Německá vláda byla rozpuštěna, němečtí vojáci složili zbraně.

Rudolf Hruboň