Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová; Foto: Profil ruské ambasády v ČR na sociální síti

Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová; Foto: Profil ruské ambasády v ČR na sociální síti

Zahraniční

ZACHAROVOVÁ: Rusko neporušuje Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích

Komentář tiskové mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace M.V.Zacharovové v souvislosti s omezujícími opatřeními vůči nikoli přátelským státům, který byl zveřejněn na profilu ruské ambasády v ČR na sociální síti (viz ZDE).

“V souvislosti s omezeními, zavedenými v souladu s výnosem prezidenta Ruské federace ze dne 23. dubna 2021 a nařízením Vlády Ruské federace ze dne 13. května 2021 vůči diplomatickým misím Spojených států a České republiky pro nábor zaměstnanců v kategorii najatých na místě, jsou slyšet hlasy o údajném rozporu těchto opatření s ustanoveními Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961. Taková prohlášení neodpovídají skutečnosti.

Připomínáme, že tyto zákazy a omezení byly zavedeny v reakci na nikoli přátelské akce zahraničních států proti Ruské federaci, které vyústily v nepřiměřené, rozsáhlé omezení personálu ruských diplomatických misí.

Odvetná rozhodnutí ruské strany tedy nejsou diskriminační, protože v souladu odst. 2a) čl. 47 zmiňované Vídeňské úmluvy se za diskriminaci nepovažuje ‘jestliže přijímající stát aplikuje některé z ustanovení této Úmluvy omezeně v důsledku omezené aplikace tohoto ustanovení vůči jeho misi ve vysílajícím státě‘.

Je třeba zdůraznit, že Rusko nikdy jako první nepodniklo kroky, jež nejsou přátelské, vůči jiným státům, podobné vyhoštění zaměstnanců velvyslanectví pod absurdními a neopodstatněnými záminkami. Iniciátoři tohoto nápadu by si měli být vědomi následků.”

Zpracoval Rudolf Hruboň